Verrijk je gesprek met verschillende gezichtspunten, kom tot consent en afgestemd aan de slag!

In 2012 maakte ik kennis met afspraken maken op basis van consent en gingen wij experimenteren met deze principes in ons gezin. De grootste lol hadden we en samen hebben we in rap tempo heel veel geleerd. Het beviel zo goed, dat ik trainingen ben gaan volgen in de C.O.N.S.E.N.T.-methode®. In 2015 volgde mijn benoeming tot master en nu geef ik zelf traingen.

Deze methode biedt een heldere structuur die zorgt ervoor:

  • Gelijkwaardigheid omdat ieders stem gehoord wordt en ieders bijdrage gewaardeerd wordt.
  • Verantwoordelijkheid omdat samenwerken niet vriijblijvend is, ieder draagt zijn of haar steentje bij.
  • Vrijheid omdat goede afstemming er voor zorgt dat een ieder zijn werk kan gaan doen.

Mijn specialiteit is het Gezinsoverleg. Daarnaast werk ik samen met collega's ook graag in bedrijven en organisaties. Stiekem verschillen die namelijk niet zo heel veel van een gezin. In trainingen leren we teams hoe ze goed afstemt en efficiënt kunnen samenwerken.

Soms is daar (nog) geen tijd voor. Het kan zijn dat je NU goed wilt afstemmen. Of je vindt het gewoon prettig om zelf niet bezig te hoeven zijn met de vorm van het gesprek zodat je alle energie kunt steken in de onderwerpen die op tafel komen.

Vreemde ogen dwingen. Als extrene gespreksleider kan ik dan een overleg op koers houden zodat alle gezichtpunten boven tafel komen en de groep zich kan bezighouden met de inhoud.